Disclaimer

De website van Muziekvereniging Crescendo wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website en/of advertenties kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates
Muziekvereniging Crescendo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Externe links
De website van Muziekvereniging Crescendo bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Muziekvereniging Crescendo kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom
De teksten op de site van Muziekvereniging Crescendo mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van https://www.crescendokrimpen.nl (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Muziekvereniging Crescendo te Krimpen aan de Lek.

Heeft u onze disclaimer liever op papier? Download hem dan via deze link.