Over Crescendo

Dit is waar Crescendo voor staat

Crescendo; “…het crescendo zelfst.naamw.Uitspraak:   [krɛ’ʃɛndo] Verbuigingen:   crescendo|’s, crescen|di (meerv.)geleidelijke toename van het volume muziek Voorbeelden:   `finale met een lang crescendo`, `een crescendo spelen`…” 

Het is precies waar de vereniging zich in oorsprong wilt uitdrukken. Een geleidelijk toename van volume, groter worden en in zekere zin het steeds beter en grootser uitbrengen van muziek naar de mens. Veel belangrijker vindt men het plezier binnen de vereniging en dat is exact waar iedereen vooral mee bezig is. Muziek verbroederd en kan worden gehoord in elke taal in elk land. Het plezier daarin is daarom altijd overdraagbaar en begrijpelijk voor iedereen. Crescendo biedt drie fantastische elementen in haar vereniging: de Drumfanfare, het Symfonische Blaasorkest en een Jeugd en Opleidingsorkest. Samen brengen zij de vereniging tot leven.  SBO+DFF+JOO= Crescendo!

Een ongekend snelle blik in de historie van Muziekvereniging Crescendo

[tm-timeline layout=”0″ visible-items=”7″ date-format=”7″ anchors=”false” order=”DESC”]

2017 Uitbreiding Taptoe Krimpen
Na 31 jaar organisatie van Taptoe Krimpen kiest de commissie van de Drumfanfare ervoor om de Taptoe een andere invulling te geven ten behoeve van haar populariteit. Men is opzoek naar een betere locatie en vindt dat in een samenwerking met v.v. Dilettant in Krimpen aan de Lek. Dit terrein biedt hen meer mogelijkheden dan het terrein van Schaatsclub Thialf.

2007 SBO op concours
Het SBO neemt voor het eerst in jaren deel aan een concours en na een prachtige beoordeling wordt het orkest in de hoogste afdeling geplaatst. Ook het jeugdorkest en de drumfanfare hebben succes tijdens festivals.

1995 Eerste cd wordt uitgebracht
De harmonie presenteert de eerste cd van Crescendo. Inmiddels bestaat het orkest uit 65 leden, de drumfanfare uit 40 leden en op de muziekschool volgen ca. 100 leerlingen lessen. In 2000 wordt het jubileum gevierd met een tweede cd, waar zowel het symfonisch blaasorkest (de vernieuwde naam van het harmonieorkest), het jeugdorkest en de drumfanfare aan meewerken.

1986 Oprichting muziekschool Crescendo neemt de opleidingen in eigen beheer en richt de muziekschool op. Leerlingen kunnen AMV-onderwijs en instrumentale lessen volgen, die gegeven worden door bevoegde docenten. De harmonie geeft concerten in Sporthal De Walvis, de drumfanfare vormt het gezicht op straat.

1985 Oprichting harmonie en drumfanfare
Er zijn nog slechts 24 leden over en daarom wordt besloten om de fanfare om te zetten naar een harmonie, met daarnaast een drumfanfare. Er wordt hard gewerkt aan het zoeken naar nieuwe leden. In 1986 geeft de harmonie haar eerste concert onder leiding van Jan Jansen. Meer dan 50 nieuwe leden hebben zich op dat moment aangemeld.

1975 Oprichting majorettenpeloton

Het korps krijgt nieuwe uniformen en er wordt een majorettenpeloton opgericht. Met succes: 62 aanmeldingen, hoewel dit na 5 jaar is teruggelopen tot 14 leden. Ook het ledenaantal van de fanfare loopt terug.

1950 Nieuwe instrumenten
Met grote inzet van de vereniging wordt tijdens het 50-jarig jubileum een totaal vernieuwd instrumentarium aangeschaft. Uniformen waren al beschikbaar, maar worden uitgebreid meteen mooie pet. Ook vrouwen worden in het orkest toegelaten, mits zij aan de muzikale eisen kunnen voldoen.

1944 Repetities opgeschort
De repetities worden twee jaar lang opgeschort, en pas in juni 1946 weer hervat.

1940 Tweede Wereldoorlog
De oorlog breekt uit. Marcheren wordt verboden maar in de muziektent worden nog altijd concerten gegeven, waar veel belangstelling voor is.

 

1930 Crisisjaren Donkere tijden breken aan met veel werkloosheid, maar de muziek blijft vreugde brengen met marsen, fakkeloptochten en serenades.

1928 Plaatsing muziektent
De burgemeester is bereid gevonden om een renteloze lening te verstrekken, waarna een muziektent geplaatst kan worden. Twee jaar later worden ook de vaandels vernieuwd.

1900 Oprichting Crescendo
J.C. Groeneveld brengt een aantal noodlijdende verenigingen samen en richt Crescendo op. De heer Drees (foto), hoofd van de lagere school wordt de eerste dirigent en de leden leiden elkaar op.